Hvem er ANSA

ANSA er en interesseorganisasjonen og studentsamskipnad for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har vi arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet.

Vi har over 16 500 hel- og delgradsstudenter som medlemmer hvert eneste år, fordelt på over 1 200 studiesteder i mer enn 90 land. Samtidig har ANSA over 500 tillitsvalgte.

Som norsk student i utlandet er det flere ting du må tenke på. Én ting som du kanskje ikke har forholdt deg til tidligere, er hvilke forsikringer du har i dag og hvilke forsikringer du trenger som student i et annet land.

Vi i ANSA tilbyr derfor vår egen ANSA Studentforsikring som er skreddersydd for norske studenter i utlandet, og omfatter blant annet reise-, innbo- og ulykkesforsikring. ANSA Studentforsikring er et eget tilbud kun til medlemmer av ANSA.

Er du utenlandsstudent får du gunstig studentforsikring gjennom ANSA. Du får også muligheten til å delta på arrangementer verden over, benytte deg av vår sosialveiledertjeneste, samt vår online psykologtjeneste.

Vi tilbyr dobbeltmedlemskap, i tillegg til rabatterte aviser, Clue ordbok og nyhetsbrev med relevante jobb- og studietips. Som medlem har du også tilgang til en karrièretjeneste som kan hjelpe deg med overgangen tilbake til Norge og arbeidslivet etter ferdig utdanning i utlandet.