ANSA KARRIEREUKE

14-18 DESEMBER, ONLINE

ANSA Karriereuke

En digital møteplass for norske utenlandsstudenter

Velkommen til ANSAs Karriereuke 14. til 18. desember!

I år må vi tenke nytt og digitalt – også når det gjelder den faste karrieredagen ANSA. I år tilbyr vi deg som medlem Karriereuka 2020.

Vi avholder arrangement hver dag kl. 10.00 og klokken 18.00 (norsk tid) Innholdet er laget for at du som siste års student og Alumni medlem skal få hjelp til jobbsøkeprosessen du står ovenfor.

 

Zoom

For å sikre en trygg, god og profesjonell møteplass benytter vi webinarløsningen Zoom. Dette er en løsning vi har fått god erfaring med i løpet av 2020, og du vil få tilsendt en lenke til arrangementet i god tid.

Sjekk ut programmet under!

Program